Επικοινωνια

Ξενοδοχείο Saint Constantin Hotel

Κανάρη 45, 85300 Κως
Τηλ. 22420 23301, 23501
Fax: 22420 23502
e-mail: info@saintconstantine.gr

Saint Constantin Kos Town Hotel Greece - 1